En kort presentasjon av Agderplan AS

AGDERPLAN AS er et rådgivende ingeniørkontor innen fagområdene byggeteknikk, geoteknikk, byggeledelse og prosjektledelse. Firmaet ble etablert i 1970 og som AS i 1975. Bedriften ble i 2022 oppkjøpt av Energy Consult AS og er en del av deres virksomhet.

Firmaet engasjerer pr. dags dato en sivilingeniør og to ingeniør på heltid.

Vi har hatt og har en lang rekke offentlige og private oppdrag innen våre fagområder, spredt over hele Sør-Norge.

Firmaet er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening.

For kvalitetskontroll benyttes kvalitetssystem utarbeidet i henhold til forskrifter og EN-NS- ISO 9002.

En kort presentasjon av Agderplan AS

AGDERPLAN AS er et rådgivende ingeniørkontor innen fagområdene byggeteknikk, geoteknikk, byggeledelse og prosjektledelse. Firmaet ble etablert i 1970 og som AS i 1975. Bedriften ble i 2022 oppkjøpt av Energy Consult AS og er en del av deres virksomhet.

Firmaet engasjerer pr. dags dato en sivilingeniør og to ingeniør på heltid.

Vi har hatt og har en lang rekke offentlige og private oppdrag innen våre fagområder, spredt over hele Sør-Norge.

Firmaet er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening.

For kvalitetskontroll benyttes kvalitetssystem utarbeidet i henhold til forskrifter og EN-NS- ISO 9002.